Wat is thuisonderwijs – deel 1

Misschien ken je me persoonlijk of is het je al opgevallen op dit blog; onze kinderen gaan niet naar school, maar krijgen thuisonderwijs. En nee, dat is niet heel gebruikelijk hier in Nederland. Het roept bij veel mensen vragen op. Want wat is dat, thuisonderwijs? Welkom bij deze mini masterclass, deel 1!

Elk kind is toch leerplichtig?
Over het algemeen geldt: dat klopt. In Nederland is elk kind met vijf jaar leerplichtig. Het gros van de kinderen gaat bij het bereiken van de leeftijd van vier jaar naar school. In Nederland is de leerplicht gekoppeld aan de schoolplicht. Als ouder ben je daarmee verantwoordelijk (verplicht) dat je kind ingeschreven staat op een school op de leerplichtige leeftijd. Écht kiezen tussen school en thuisonderwijs, kan dus niet.

Maar toch geven jullie thuisonderwijs. Hoe kan dat dan?
Je kunt als ouders je kind laten vrijstellen van de leerplicht, van de plicht om je kind in te schrijven op een school. En nee, dat kan niet zomaar.

In Artikel 5 van de leerplichtwet staat onder andere dat ouders zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school staat ingeschreven, zolang zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning (kilometer of 5) gelegen scholen waarop het kind geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben.

Daar zitten nog wel wat mitsen en maren aan vast, zo mag je kind niet ingeschreven hebben gestaan bij een school (een jaar voorafgaand aan de leerplichtige leeftijd), moet je de kennisgeving voor de eerste van de maand dat je kind vijf wordt hebben ingediend én moet de brief aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overwegende bedenkingen
Ja, dat klinkt nogal vaag. En dat is het ook wel. Je bedenkingen mogen namelijk alleen richtingbedenkingen tegen de richting/grondslag van de school omvatten. Nog steeds vaag? I couldn’t agree more!

Onder richting wordt eigenlijk ‘godsdienst’ of ‘levensovertuiging’ verstaan.

Bedenkingen om andere redenen (zoals graag TO willen geven, of het niet eens zijn met de manier van lesgeven op scholen) worden niet erkend als grond voor vrijstelling. Dat worden inrichtingbezwaren genoemd.

Dus jullie..?
Je voelt ‘m al aankomen: ja, onze oudste zoon is vijf jaar en heeft vrijstelling van de leerplicht. Dit omdat wij richtingbedenkingen hebben tegen de scholen in de omgeving. Wij zijn dus niét verplicht hem op een school in te schrijven. Wél voorzien we hem van ‘thuisonderwijs’.

Hoe we dat vormgeven? Dat volgt in deel 2! Heb je nog meer vragen? Stel ze gerust 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *